Vilkår for brug af WAMBII chef
Som bruger af WAMBII chef har du accepteret følgende vilkår:

1. ACCEPT AF VILKÅR
WAMBII chef og alle dets affilierede selskaber ("WAMBII chef", "vi", "os" eller "vores") stiller denne hjemmeside til rådighed. Brugen af hjemmesiden sker under forudsætning af, at alle vilkår, betingelser og bekendtgørelser offentliggjort på denne hjemmeside (Vilkår) accepteres uden forbehold.

2. PERSONDATAPOLITIK
Når en bruger angiver sine personlige data til WAMBII chef, accepteres automatisk at WAMBII chef opbevarer brugerens personlige data både til nuværende og fremtidig anvendelse. Disse data vil blive opbevaret indtil brugeren udtrykkeligt giver udtryk for sine ønsker om at WAMBII chef skal slette sin brugerprofil på WAMBII chef. Brugeren kan i denne anledning blive bedt om at oplyse brugernavn, password eller andre registrerede oplysninger der kan bekræfte ens identitet. Brugeren kan også blive bedt om kun at kommunikere via den på WAMBII chef registrerede e-mail adresse. Det er også et ufravigeligt krav at brugeren opgiver samtlige af de til enhver tid angivne obligatoriske oplysninger under og efter oprettelsen af en konto, som angivet af WAMBII chef. WAMBII chef tildeler sig retten til at slette samtlige brugerprofiler som vurderes ikke at indeholde korrekte eller tilstrækkelige oplysninger.Informationer der indtastes ved brug af WAMBII chef vil ikke blive videregivet til tredjemand med mindre at brugeren selv tillader dette. WAMBII chef forbeholder sig ret til at sende e-mails til registrede brugere, når der forefindes informationer som WAMBII chef til enhver tid anser som værende vigtige, nyttige eller brugbare for brugerens fremtidige brug af de tjenester som WAMBII chef stiller til rådighed. Ønsker brugeren ikke sådanne e-mails tilsendt kan brugeren angive dette under og efter oprettelsen af en konto.WAMBII chef kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for immaterielle skader og ulemper, eller enhver anden skade eller ulempe inklusiv, men ikke begrænset til, mistet indtægt eller overskud, mistede data eller mistet brugsmulighed eller andre skader som er opstået af manglende brugsmulighed eller som følge af data eller indhold på denne hjemmeside.

3. VAREMÆRKER OG OPHAVSRET
Indhold på denne hjemmeside er udelukkende til personlig og ikke-kommerciel brug. Det er tilladt at udskrive en kopi af indholdet. Det er ikke tilladt, at indholdet og al software involveret i at fremstille indhold eller information ændres, kopieres, fremvises, udføres, reproduceres, genpubliceres, licenseres, udarbejdes afledt materiale fra, overføres, uploades, udgives, transmitteres, distribueres, sælges og/eller udnyttes på nogen måde (inklusiv via e-mail eller andre elektroniske medier) til kommerciel brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra WAMBII chef og/eller dets affilierede eller relaterede selskaber, associerede eller partnere. De kan anmode om en tilladelse ved direkte at kontakte WAMBII chef.Ændring af indhold, anvendelse af indhold på en anden hjemmeside eller computernetværk eller brug af indholdet til andre formål end personlig, ikke-kommerciel brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra WAMBII chef og/eller dets affilierede eller relaterede selskaber, associerede eller partnere er en krænkelse af indehaverens ophavsret, varemærke og servicemærke og/eller andre immaterielle rettigheder og er forbudt. Det er en betingelse for anvendelsen af denne hjemmeside, at de erklærer overfor WAMBII chef, at de ikke bruger denne hjemmeside til formål, som er ulovlige eller en krænkelse af disse vilkår, inklusiv men uden begrænsning til udgivelsen eller transmissionen af enhver truende, ærekrænkende, chikanerende, vulgært, skandaløst, frastødende, pornografisk eller anstødeligt materiale.Grundet internettets unikke opbygning og behovet for at beskytte WAMBII chef´s systemer og teknologi, forbeholder WAMBII chef sig ret til, i sin autoritære, absolutte og uforbeholdne kapacitet, uden varsel at indskrænke eller at ophæve enhver brugers adgang til denne hjemmeside, specielt i forbindelse med brugere som udviser misbrugende, usædvanlig eller upassende adfærd på denne hjemmeside eller som er i krænkelse af vilkårene, ophører tilladelsen til brug af hjemmesiden omgående uden varsel.Det er ikke tilladt at bruge varemærker, servicemærker eller materiale under ophavsret, som forekommer på denne hjemmeside på andre hjemmesider, herunder uden begrænsning til ethvert logo eller tegn, uden eksplicit skriftlig tilladelse fra indehaveren af mærket eller ophavsretten. Det er ikke tilladt at frame eller på anden vis inkorporere indhold eller andet materiale fra denne hjemmeside på private eller andre hjemmesider, uden forudgående tilladelse fra WAMBII chef.

4. LINKS
Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider ("Linkede hjemmesider"). Disse linkede hjemmesider er stillet til rådighed udelukkende til Deres komfort, information og i nogle tilfælde transaktionelle muligheder og brugen af sådanne hjemmesider sker på egen risiko. WAMBII chef kontrollerer ikke og er ikke ansvarlige for og endosserer ikke indholdet på linkede hjemmesider, uanset om WAMBII chef er affilieret med indehaveren af sådanne linkede hjemmesider. Det er ikke tilladt at linke til denne hjemmeside eller at stille links til rådighed, som angiver eller antyder reklame for, sponsering af eller endossement af deres egen eller andre hjemmesider af WAMBII chef og/eller dets affilierede eller relaterede selskaber, associerede eller partnere uden forudgående skriftlig aftale herom.

182 brugere
154 opskrifter
741 ingredienser
Login
Brugernavn:
Password: